Sztuka odnajdowania okazji

Ludzi można podzielić na co najmniej kilka rodzajów, każda z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami osobowości. W tym artykule chciałbym się jednak skupić na grupie jaka szczególnie mnie interesuj…