Czym jest dorosłość?

Dorosłość to złożone zagadnienie Dla dzieci dorosłość jest zgodą na wszystko i możliwością robienia tego, na czym nam w życiu zależy, czego chcemy, oczekujemy i pragniemy. Dla dorosłych jest to stan o…