Odpowiedzialność za psa

Jak wiadomo, za każde zwierzę, które mamy w domu powinniśmy być odpowiedzialni. Jest to nie tylko wymóg, jeśli chcemy by psu było z nami dobrze, zatem oprócz moralnego, ale i określony w polskim prawi…