Notariusz – obecnoścć obowiązkowa

Załatwianie spraw na drodze prawnej zazwyczaj nie kojarzy nam się najlepiej. Mowa tu nie tylko o tak nieprzyjemnych sprawach, jak rozwody, sprawy karne czy inne sprawy cywilne, załatwiane w trakcie pr…

Notariusz w Krakowie

W niniejszym artykule pragnąłbym przedstawić problem czynności które można podjąć przed notariuszem. Podział czynności można przedstawić dychotomicznie na czynności z katalogu wymienionego wprost w us…